Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Wie let er op de naleving op de scholingsplicht bij NOW 2?

Dat bent u! Een werkgever die gebruik maakt van de NOW 1 of NOW 2 is verplicht de OR daarover te informeren. Bij de NOW 2 moet de OR ook toezicht houden of de werkgever wel zijn om- en bijscholingsverplichtingen nakomt die de tweede regeling oplegt. Want anders dan in de NOW 1 regeling, geldt voor hierbij een inspanningsplicht voor bij- en omscholing van personeel voor het behoud van werk, bij de werkgever zelf of bij een andere werkgever. Geven werkgevers uit zichzelf onvoldoende aandacht aan, dan kan (en moet) de OR of PVT de werkgever hierop aanspreken.