Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Bij NOW 2 steun hoort het stimuleren van scholing. Op wat voor scholingsfondsen kunnen we een beroep doen?

Door de coronacrisis zullen in bepaalde sectoren banen voor een lange tijd verdwijnen, waardoor werknemers al dan niet na een gedwongen ontslag op zoek moeten naar ander werk. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit om bij- of omscholing te ondersteunen met het crisispakket ‘NL leert door’. Een van de eisen van het NOW 2 steunpakket is een inspanningsplicht voor werkgevers om werknemers te stimuleren tot bij- of omscholing. Het is de taak van de OR om toezicht te houden opdat deze inspanningen ook echt wordt nageleefd en zo nodig de bestuurder hier op aan te spreken.

Mensen die door de coronacrisis hun baan dreigen te verliezen kunnen zich door (online) scholing heroriënteren op een nieuwe baan. De meeste organisaties hebben een eigen studiekostenregeling. Als er een bedrijfstak-cao van toepassing is, dan is er vaak ook een gezamenlijk scholingsfonds, meestal luisterend naar de naam A&O- of O&O-fonds.

Extra fondsen

Maar er is meer. Hierbij een overzicht van verschillende regelingen die interessant zijn:

  • De SLIM-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit is een subsidieregeling voor de landbouw- horeca en recreatiesector. Deze subsidie is aan te vragen door individuele ondernemingen en samenwerkingsverbanden.
  • De Subsidie praktijkleren is er voor het tegemoetkomen in de kosten van een leerling of student. Ook promovendi komen in aanmerking voor deze subsidie. Organisaties die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden kunnen aanspraak maken op deze subsidie.
  • Mkb-idee is een subsidiepot voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Dus niet bedoeld als opleidingsbudget, maar wel gericht op de ontwikkeling van het personeel.
  • Tel Mee Met Taal is een subsidieregeling gericht op het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid bij mensen. Met deze regeling kunt u als organisatie subsidie krijgen om activiteiten te organiseren die gericht zijn op het bestrijden van laaggeletterdheid.