Nieuws
Publicatiedatum: 11 december 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

SER maakt model

In artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden heeft de OR twee keer per jaar de mogelijkheid om over de algemene gang van zaken te spreken met de bestuurder. In dat overleg legt de bestuurder verantwoording af en blikt vooruit over het gevoerde en te voeren beleid. Het moment dus voor uw OR om bij nieuwe plannen betrokken te worden. Om dit zogenaamde artikel 24-overleg in goede banen te leiden heeft de SER een modelovereenkomst gepubliceerd. Dit model is door het Platform voor Innovatieve Medezeggenschap ontwikkeld en regelt de afspraken die tussen OR en bestuurder te maken zijn voor een zinvolle invulling van het artikel 24-overleg. De modelovereenkomst is opgenomen als bijlage bij het bekende Voorbeeldreglement Ondernemingsraden van de SER.