Nieuws
Publicatiedatum: 6 december 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

SER publiceert vernieuwde Engelstalige WOR-tekst

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft onlangs de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de Engelse taal vernieuwd. Nu staan ook de wetswijzigingen van de afgelopen jaren in deze Engelstalige versie van de WOR. In de WOR staan alle rechten en plichten van de ondernemingsraad en de bestuurder. Doordat deze tekst nu ook up-to-date in het Engels verkrijgbaar is, is het ook voor niet-Nederlandse medewerkers gemakkelijker om zich in het OR-werk te verdiepen.

Belangrijkste WOR-wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de WOR van de afgelopen tijd gaan over pensioen en de invloed van de OR als het gaat om het beloningsbeleid in de organisatie. Zo heeft de OR instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van alle pensioenovereenkomsten, ongeacht de pensioenuitvoerder. Ook is de rol van de OR wat betreft het beloningsbeleid uitgebreid. Zo zijn organisaties met meer dan 100 werknemers namelijk verplicht om jaarlijks de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken te bespreken in een overlegvergadering met de ondernemingsraad.

Diversiteit in de ondernemingsraad

Heeft u binnenkort OR-verkiezingen en wilt u uw niet-Nederlands sprekende collega’s ook enthousiasmeren voor het medezeggenschapswerk? Communiceer dan duidelijk aan uw achterban over de mogelijkheid om veel van het OR-werk met het Engels als voertaal te doen. Dit kan een belangrijke stap zijn om meer diversiteit in uw ondernemingsraad te bewerkstelligen.

De vernieuwde Engelstalige WOR-test kunt u vinden op de website van de SER.

Gaat u de verkiezingen organiseren en bent u benieuwd naar de mogelijkheden om deze online te (laten) verzorgen? Vraag dan gratis een offerte op van OR Vote.