Nieuws
Publicatiedatum: 15 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Uitbreiding geboorteverlof voor partners

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof voor partners van bevallen moeders uitgebreider. Partners die langer vrij willen zijn dan een week, kunnen de eerste zes maanden in totaal maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. Zij hebben dan recht op 70% van het maximale dagloon. Werkgevers vragen deze uitkering voor de medewerker aan bij het UWV en verstrekken deze vergoeding aan de medewerker.

Hele weken of goed overleg

In principe dient de medewerker het aanvullend geboorteverlof in hele weken aan te vragen. In goed overleg kunnen medewerkers met de bestuurder afspreken om deze vijf weken aanvullend verlof wel verspreid op te nemen.

Uitgebreider verlof mag wel

Is uw organisatie van plan deze uitkering aan te vullen? Dat mag natuurlijk. Dit dient wel te worden vastgelegd in de verlofregeling van uw organisatie. Let op: zo’n wijziging is instemmingsplichtig. Uw bestuurder dient zo’n besluit dus eerst ter instemming aan uw ondernemingsraad voor te leggen.