Nieuws
Publicatiedatum: 10 oktober 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

Verdunning medezeggenschap

Bij vijftig of meer medewerkers moet er een OR opgericht worden. De laatste jaren verdwijnen regelmatig OR’en in holdings en concerns. Er blijft aan de top wel een Gemeenschappelijke OR (GOR) of een Centrale OR (COR) over, maar op decentraal niveau verdwijnt de personeelsvertegenwoordiging waardoor er ‘verdunning’ plaatsvindt van de medezeggenschap. De kantonrechter in Rotterdam heeft hier nu een stokje voor gestoken. De rechter oordeelde dat zolang er relevante beslissingsbevoegdheid bestaat binnen de decentrale organisatieonderdelen een vorm van medezeggenschap niet kan ontbreken. De Kantonrechter vond een structuur waarbij een COR wordt ondersteund door verschillende afzonderlijke OR’en voor de werkmaatschappijen het meest bevorderlijk voor een goede toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De doelstelling van de WOR is immers om medezeggenschap op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie mogelijk te maken.