Nieuws
Publicatiedatum: 2 mei 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Voorwaarde in advies OR blijkt niet sluitend

De ondernemingsraad van technologiebedrijf Sitech stapte naar de Ondernemingskamer in de hoop dat de bestuurder zijn besluit tot herstructurering en -financiering van het bedrijf zou intrekken. De bestuurder had hierover een adviesaanvraag bij de OR neergelegd, zoals artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voorschrijft. De OR had positief geadviseerd, maar wel een duidelijke voorwaarde gesteld: per 1 januari 2019 moest er een Raad van Commissarissen (RvC) zijn ingesteld. De bestuurder ging hiermee akkoord. Toen de RvC niet op tijd was ingesteld, zoals afgesproken, stapte de OR naar de rechter. Die oordeelde helaas dat de ondernemingsraad niet ontvankelijk is in haar verzoek. De OR had moeten weten dat de afgesproken datum geen harde deadline was, maar een streefdatum. Zo bleek onlangs uit uitspraak van de Ondernemingskamer, het Gerechtshof Amsterdam.

Het mits- en tenzij-advies

Het komt regelmatig voor dat ondernemingsraden positief adviseren waarbij ze een of meerdere voorwaarden stellen. Dit wordt ook wel een mits en tenzij-advies genoemd. In dit geval stemde de OR in, ervan uitgaand dat de afspraken met de bestuurder over het structuurregime in kannen en kruiken waren. Helaas ging een van de aandeelhouders dwarsliggen, waardoor de bestuurder de deadline niet kon halen. Hierdoor was er geen RvC ingesteld per 31 december 2018, zoals wél was afgesproken met de ondernemingsraad. Omdat het wijzigen van de bedrijfsstructuur een ingewikkeld en langdurig proces is, had de OR volgens de rechter moeten begrijpen dat de deadline wellicht niet gehaald kon worden.

Voorwaarden voor beroep

In artikel 26 van de WOR staan de regels omtrent het beroepsrecht vastgelegd. U kunt in beroep gaan tegen het besluit van de bestuurder, als een van de twee volgende voorwaarden van toepassing is:

  • Het besluit is niet in overeenstemming met het advies van de OR, of:
  • Er worden feiten of omstandigheden bekend, die, als de OR hiervan had geweten toen ze het advies uitbracht, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet (op die manier) uit te brengen.