Nieuws
Publicatiedatum: 16 januari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Vrijwillige vertrekregeling weer onderdeel sociaal plan

Een vrijwillige vertrekregeling is geen regeling voor vervroegde uittreding, zo blijkt uit recente uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch. Voorheen kon een vrijwillige vertrekregeling werkgevers een fikse boete opleveren, ook wel de rvu-boete genoemd (regeling vervroegde uittreding). Het Gerechtshof heeft nu in hoger beroep bepaald dat een dergelijke regeling niet automatisch kwalificeert als VUT-regeling. Goed nieuws voor zowel werkgever als OR. Met de terugkeer van de vrijwillige vertrekregeling in het sociaal plan zullen er minder gedwongen ontslagen vallen.

Adviesrecht bij reorganisatie
Een reorganisatie is adviesplichtig. Dat betekent dat u als OR dikwijls een sociaal plan onder ogen zult krijgen bij een geplande reorganisatie. De vrijwillige vertrekregeling kan nu gewoon weer worden gebruikt als instrument om gedwongen ontslagen te beperken. Let bij het beoordelen van de adviesaanvraag wel op het volgende:

  • De regeling geldt voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd;
  • Er zijn geen bepalingen opgenomen die kenmerkend zijn voor een regeling voor vervroegde uittreding, zoals het in mindering brengen van inkomsten uit andere werkzaamheden op de beëindigingsvergoeding.