Nieuws
Publicatiedatum: 17 februari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Vrouwen in top bedrijfsleven

Wetsvoorstel diversiteit top bedrijfsleven door naar Eerste Kamer

Het wetsvoorstel voor het ingroeiquotum in de top van het bedrijfsleven is op 11 februari aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer behandelt het aangenomen voorstel op 2 maart. Als de wet ook door de Eerste Kamer komt, zijn beursgenoteerde organisaties verplicht ten minste 33% vrouwen en 33% mannen in hun Raad van Commissarissen aan te stellen. Halen zij deze cijfers niet, dan wordt de benoeming van een nieuw RvC lid automatisch ongeldig verklaard.

De 5.000 niet-beursgenoteerde vennootschappen moeten actieplannen formuleren voor hun eigen raad van bestuur en commissarissen. Elk jaar, binnen tien maanden na afloop van het boekjaar, moeten zij aan de SER rapporteren wat de werkelijke en gewenste verdeling is en het verschil verklaren.