Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 1 november 2019

Brief aan bestuurder over aankomende adviesaanvragen

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de bestuurder de ondernemingsraad op tijd om advies moet vragen. Het advies van de OR moet ook echt van invloed zijn op de besluitvorming. Dat betekent dat u als ondernemingsraad tijdig een adviesaanvraag hoort te ontvangen. In artikel 24 WOR staat dat de bestuurder minimaal twee keer per jaar tijdens de overlegvergadering aangeeft welke adviesplichtige besluiten eraan komen. Natuurlijk kan het gebeuren dat de bestuurder een adviesaanvraag niet heeft aangekondigd. Neem hierin zelf ook een actieve rol. Zo kunt u uw bestuurder vragen naar aankomende adviesaanvragen met deze voorbeeldbrief.