Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 2 oktober 2019
Verkiezingen

Brief aan bestuurder over onthouden van advies OR

Het kan voorkomen dat uw ondernemingsraad een adviesaanvraag van de bestuurder heeft ontvangen, maar zich van advisering wil onthouden. Dit kan allerlei verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld als uw bestuurder het advies te snel verwacht of als u onvoldoende informatie heeft ontvangen. Ook kan het voorkomen dat uw externe adviseur nog onvoldoende tijd heeft gehad om zich over de aanvraag te buigen. Gebruik deze voorbeeldbrief om uw bestuurder tijdig te informeren dat u zich (tijdelijk) onthoudt van advies en om vervolgafspraken te maken over het vervolg van het adviestraject.