Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 30 september 2019

Brief aan bestuurder over procedure adviesaanvraag

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de bestuurder verplicht is op een aantal terreinen de ondernemingsraad om advies te vragen. Pas daarna mag de bestuurder tot besluitvorming overgaan. In de praktijk betekent dit dat de bestuurder een voorgenomen besluit voorlegt aan de OR. Pas na het advies van de OR gaat hij over tot het nemen van een definitief besluit. Het is goed een standaardprocedure voor adviesaanvragen voor te stellen aan uw bestuurder. Zo kunt u toekomstige problemen en onduidelijkheden voorkomen. Gebruik deze voorbeeldbrief om een standaard procedure voor te stellen aan uw bestuurder.