Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 30 oktober 2019

Brief aan bestuurder over verwachte adviesaanvraag

Het is mogelijk dat de ondernemingsraad een adviesaanvraag verwacht, maar dat de bestuurder vergeet de ondernemingsraad om advies te vragen. Bewust of onbewust. In dat geval zal de ondernemingsraad de bestuurder schriftelijk moeten verzoeken alsnog een adviesaanvraag te verstrekken. Dat kan door middel van deze brief.