Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 22 april 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Fuseren

Voorbeeldbrief aan bestuurder over komende harmonisatie

Als de bestuurder heeft aangekondigd om na een fusie of overname te overwegen tot harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden voor de verschillende onderdelen van de organisatie, is het belangrijk om als OR proactief op te treden en vanaf het begin bij het proces betrokken te zijn. Als OR heb je op grond van artikel 27 instemmingsrecht. Een vroegtijdige betrokkenheid kan draagvlak binnen de organisatie vergroten. Met deze brief kan je bij de bestuurder aangeven dat je als OR op een constructieve manier bij de harmonisatie betrokken wil zijn.