Checklists
Laatst gewijzigd op: 28 januari 2019
zieke werknemer

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is in 2012 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het leven geroepen om de uitbuiting van medewerkers terug te dringen. De Wet Waadi verplicht iedere organisatie die arbeidskrachten ter beschikking stelt, om zich te registreren in het Handelsregister van de KVK. Ook organisaties die gebruikmaken van ingeleende arbeidskrachten hebben verantwoordelijkheid om na te gaan of de organisatie die de krachten uitleent wel staat geregistreerd. Bekijk in deze checklist wat de regels precies inhouden en hoe u nagaat of uw organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent het inlenen van arbeidskrachten.

Ter beschikking stellen van arbeidskrachten

De Wet Waadi geldt niet alleen voor uitzendbureaus. De wet omvat regels voor ‘niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.’ Dat wil zeggen dat naast uitzendbureaus, payrollbedrijven of detacheerders de wet ook geldt voor organisaties die een enkele keer hun personeel uitlenen. Bijvoorbeeld als er op dat moment niet voldoende werk is voor het gehele personeel.

Bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig?

Stelt uw organisatie arbeidskrachten tegen betaling ter beschikking aan een andere organisatie? Dan dient uw bestuurder dit aan te geven aan de KVK. Hij heeft dan keuze uit het ‘bedrijfsmatig’ of ‘niet-bedrijfsmatig’ ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Is het niet de hoofdactiviteit, maar stelt uw bestuurder af en toe personeel ter beschikking aan andere organisaties? Dan geldt de optie niet-bedrijfsmatig.

Een wijziging doorgeven kan via deze website.

Gelijke behandeling

Een belangrijk hoofdstuk uit de Wet Waadi gaat over gelijke behandeling. De ingeleende arbeidskracht heeft recht op minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de reguliere medewerkers in de organisatie waar hij of zij aan de slag gaat. Dat geldt voor het loon en andere vergoedingen, maar ook voor de arbeidstijden, denk aan afspraken in de cao over overwerk en werken op feestdagen.

Onderkruipersverbod

In de Waadi is een verbod opgenomen om uitzendkrachten te leveren aan een organisatie waar gestaakt wordt, dit wordt ook wel het onderkruipersverbod genoemd.

Ketenaansprakelijkheid

Niet alleen de organisatie die de arbeidskrachten ter beschikking stelt, maar ook de organisatie die gebruikmaakt van de ter beschikking gestelde arbeidskrachten is aansprakelijk voor het volgen van de regels. Dit wordt ook wel de ketenaansprakelijkheid of inlenersaansprakelijkheid genoemd.

SNA-keurmerk

Uw organisatie voorkomt risico’s bij het inlenen van arbeidskrachten door gebruik te maken van een organisatie met een SNA-keurmerk. Een SNA-keurmerk wordt afgegeven door de Stichting Normering Arbeid. Als uw organisatie gebruik maakt van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring. U kunt controleren of de organisatie waarmee uw bestuurder wellicht in zee wilt gaan het SNA-keurmerk heeft op de website van het SNA.

Overtreding

Overtreedt uw bestuurder, of de uitzender met wie hij zaken doet, de regels? Dan kan de boete hoog oplopen. Bij geen of onjuiste registratie van degene die arbeidskrachten uitleent, krijgen de inlener en uitlener dezelfde boete. Hoe meer arbeidskrachten er worden uitgeleend, hoe hoger de boete:

  • 1 tot 10 arbeidskrachten: € 8.000
  • 10 tot 30 arbeidskrachten: € 16.000
  • 30 of meer arbeidskrachten: € 32.000

Worden de regels voor de tweede keer overtreden, dan verdubbelt de boete. Worden de regels voor de derde keer overtreden, dan wordt de boete verdrievoudigd. Bij ernstige overtredingen kan worden overgegaan tot het stilleggen van de werkzaamheden.

Melding doen?

Wilt u een melding doen van een overtreding van een organisatie? Dat kan via de website van de Inspectie SZW.

Adviesrecht

Als ondernemingsraad heeft u adviesrecht als het gaat om het groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten. Is uw bestuurder van plan gebruik te gaan maken van ingeleende arbeidskrachten? Dan kunt u een adviesaanvraag verwachten.