Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 juni 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

De bestuurder heeft een adviesaanvraag ingediend maar wil sneller antwoord dan wij kunnen geven. Wat nu?

Artikel 25 lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat uw bestuurder de ondernemingsraad op een zodanig tijdstip om advies moet vragen, dat dit advies nog van wezenlijke invloed op de besluitvorming is. Het is dus niet de bedoeling dat uw bestuurder u op het laatste moment een adviesaanvraag voorlegt en daar stante pede antwoord op verwacht.

Goed adviestraject in ieders belang

Bovendien moet het onderwerp minimaal een keer besproken zijn tijdens de overlegvergadering. Maak uw bestuurder duidelijk dat u meer tijd nodig heeft om een gedegen advies uit te brengen en dat als u die niet krijgt, het advies waarschijnlijk niet positief zal zijn. Maak desnoods meer tijd vrij voor uw OR-werk en roep hulp in van een (externe) adviseur.