Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 juni 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

De bestuurder heeft ons geheimhouding opgelegd wat betreft een belangrijke adviesaanvraag. Betekent dat, dat wij geen expert mogen inschakelen en inlichten over de lopende aanvraag?

Normaal gesproken maakt u als OR van tevoren schriftelijk afspraken met de bestuurder over de geheimhouding. Daarin is ook vastgelegd of er al dan niet een expert mag worden ingeschakeld. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de geheimhouding u hindert in uw OR-werk. Bent u het niet eens met de restricties van de opgelegde geheimhouding? Ga dan met uw bestuurder hierover in gesprek.

Komt u er niet uit? Dan biedt artikel 20, lid 7 WOR u de mogelijkheid naar de rechter te stappen en een verzoek te doen tot opheffen van de geheimhouding.