Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 november 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Is de bestuurder verplicht om instemmings- en adviesaanvragen in het Nederlands te verstrekken aan de (Nederlandstalige) OR?

Nee, dat is de bestuurder niet. Hij is alleen verplicht de jaarrekening en het financiële jaarverslag in het Nederlands aan te leveren. Als de bestuurder zelf gebruik maakt van een tolk of vertaler, dan heeft de OR ook het recht om van een dergelijke voorziening gebruik te maken. Ook als de bestuurder hiervan geen gebruik maakt, kan de OR alsnog een tolk inschakelen. De OR moet dan wel duidelijk maken waarom dit nodig is voor het uitvoeren van het medezeggenschapswerk.