Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 februari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Is het invoeren van een nieuw functiegebouw instemming- of adviesplichtig?

Het invoeren of wijzigen van een functiegebouw is op zichzelf niet instemmings- of adviesplichtig. Wel is het zo dat een wijziging of invoering van een functiegebouw vaak consequenties heeft voor andere HR-zaken waar de OR wél instemmingsrecht over heeft. Zo leidt een invoering of grote aanpassing in het functiegebouw bijna altijd nieuwe functiewaarderingen. Hierover heeft de OR instemmingsrecht. Ook kan het invoeren van een functiegebouw gevolgen hebben voor het opleidingsbeleid, de systematiek van beoordelen en het beloningssysteem, allemaal instemmingsplichtige onderwerpen.

Reden wijzigen functiegebouw?

Tot slot is het verstandig te bekijken waarom de bestuurder het functiegebouw wil wijzigen. Als dat bijvoorbeeld is omdat er een belangrijke wijziging komt in de verdeling van bevoegdheden binnen de organisatie, dan is dat adviesplichtig. Bij een reorganisatie komt vaak ook een aanpassing aan het functiegebouw kijken. Daarbij geldt ook het adviesrecht.