Faq's
Laatst gewijzigd op: 25 augustus 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Moet de OR advies- of instemmingsaanvragen voorleggen aan de achterban?

Nee, dat hoeft de OR niet te doen. De vakbond moet dat wel, omdat die namens de leden het overleg voert. Voor de OR is dat anders geregeld. Na de OR-verkiezingen heeft de achterban geen formele invloed meer op de ondernemingsraad. Een verstandige ondernemingsraad zal bij belangrijke onderwerpen bij de betrokken collega’s om hun mening vragen. Dat vergroot het draagvlak voor de ideeën van de ondernemingsraad. De achterban kan bovendien nieuwe ideeën of wensen aandragen waar de ondernemingsraad nog niet gedacht hadden. Collega’s raken zo ook meer betrokken bij het or-werk, waardoor het bij verkiezingen aantrekkelijker wordt je kandidaat te stellen.