Faq's
Laatst gewijzigd op: 30 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Verkiezingen

Moeten wij geraadpleegd worden bij verhuizing van de bedrijfslocatie?

Ja, de verhuizing van de bedrijfslocatie valt onder het adviesrecht. Artikel 25 lid 1f van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de bestuurder het besluit om de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent ter advisering aan de OR moet voorleggen. Dit geldt ook als het om een gedeeltelijke verhuizing van de werkzaamheden gaat.

 Arbeidsomstandigheden en organisatie-inrichting 

Let op: bij een bedrijfsverhuizing komen vaak ook andere arbeidsomstandigheden en een organisatie-inrichting (veranderende rollen en taken) om de hoek kijken. Het belangrijkste punt op korte termijn is vaak de compensatie van extra reistijd en reiskosten. Dat zijn directe gevolgen van de gedwongen verhuizing. Denk bijvoorbeeld ook aan een soepele thuiswerk- of desnoods vertrekregeling voor werknemers die echt niet mee kunnen verhuizen.