Faq's
Laatst gewijzigd op: 25 mei 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze bestuurder schakelt een reorganisatie-expert in. Mag de OR meebepalen wie deze expert wordt?

Nee, in principe mag de bestuurder zelf bepalen wie hij inhuurt als extern deskundige over een voorgenomen reorganisatie. Maar de OR heeft wel adviesrecht als het gaat om de opdracht die de bestuurder aan deze deskundige meegeeft. Het inschakelen van een deskundige geeft vaak al enige richting aan het reorganisatietraject en de OR moet hier in het advies wezenlijke invloed op kunnen uitoefenen. Het adviesrecht geldt voor het ‘voorgenomen besluit’, de bestuurder moet dus de OR vroegtijdig advies vragen over het voornemen en niet met een dichtgetimmerd plan waar bij het kruisje getekend moet worden.

Eigen adviseur

De OR heeft ook de mogelijkheid om een eigen adviseur in te schakelen over diezelfde reorganisatie (artikel 16 WOR). De adviseur kan een schriftelijk advies uitbrengen, maar mag ook op uitnodiging van de OR deelnemen aan de eigen vergadering. De kosten voor een extern adviseur zijn geheel of gedeeltelijk voor rekening van de bestuurder. Zijn er kosten voor externe deskundigen opgenomen in het eerder door de bestuurder geaccordeerde OR-budget, dan kan de OR hiermee de factuur (laten) voldoen. Vallen de kosten hoger uit dan begroot, dan moet de OR alsnog voor het meerdere toestemming bij de bestuurder halen. Heeft de OR geen overeengekomen budget dan geldt hetzelfde: de bestuurder moet vooraf met de offerte akkoord gaan. Weigeren kan niet zomaar: de bestuurder moet instemmen als de OR kan aantonen dat ze de externe ondersteuning redelijkerwijs nodig heeft.

Meer te weten komen over jouw rol als OR bij een naderende reorganisatie? Schrijf je dan in voor de webinar OR & Corona: reorganisatie en sociaal plan.