Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 januari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze organisatie wil een deel van de activiteiten verkopen aan een derde partij. Hebben wij hier adviesrecht over?

Ja, als ondernemingsraad heeft u hier adviesrecht over op basis van artikel 25, lid1a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Hierin staat dat de OR adviesrecht heeft bij ‘overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan’. Een aandelenverkoop betreft overdracht van zeggenschap over een onderdeel van uw organisatie.

Belangrijke aandachtspunten voor uw OR:

  • Wat is de reden van de verkoop? Zijn er structurele financiële problemen die misschien ten grondslag liggen aan de verkoop of passen de werkzaamheden niet (meer) binnen de missie van de organisatie?
  • Wat zijn de personele gevolgen van de verkoop (gaan er collega’s mee naar de nieuwe organisatie, of blijven zij in dienst van de huidige organisatie? Wat wordt dan hun nieuwe takenpakket? Gaat er werkgelegenheid verloren?)?
  • Wat zijn de financiële gevolgen (wat levert de verkoop op? wat zijn de gevolgen voor de langere termijn (minder inkomsten en dus ergens anders kostenbesparingen?)

Vaak wordt er een adviseur ingeschakeld om over deze aandelenoverdracht te adviseren. Over de formulering van de adviesopdracht aan deze adviseur heeft uw ondernemingsraad ook adviesrecht (WOR, artikel 25, lid 1n).