Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 december 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

Wanneer geldt een verschijnplicht van toezichthouders?

De leden van de RvC of RvT moeten aanwezig zijn bij de tweejaarlijkse bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming tijdens de overlegvergadering. Die verplichting staat in de wet in artikel 24 lid 2 van de WOR. De toezichthouders mogen ook één of meer vertegenwoordigers uit hun midden afvaardigen. Deze verschijnplicht in de overlegvergadering geldt ook bij de behandeling van een adviesaanvraag (artikel 25 lid 4 WOR) en bij de benoeming of ontslag van een bestuurder (artikel 30 lid 3 WOR).