Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat zijn onze OR-rechten bij een sociaal plan: advies- of instemmingsrecht?

De OR heeft ruime bevoegdheden bij een reorganisatie en een daarmee eventueel samenhangend sociaal plan. Over een voorgenomen besluit tot reorganisatie heeft de ondernemingsraad altijd adviesrecht (artikel 25 WOR). De bestuurder moet een duidelijk gemotiveerde adviesaanvraag bij de OR doen en daarbij de gevolgen voor de werknemers van de beoogde reorganisatie aangeven.

Vakbond

Leidt de reorganisatie tot collectief ontslag en is er een sociaal plan nodig? Dan is het de vraag of je als OR moet gaan onderhandelen of dat professionals van de vakbond dat beter kunnen doen. Gaat het om een reorganisatie met 20 of meer gedwongen ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen, dan moeten de spelregels van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) ook worden gevolgd. Daar is automatisch de vakbond bij betrokken, tenzij er geen vakbond in uw sector actief is. Een sociaal plan kan dus op de OR aankomen. Aarzel in zulke gevallen niet en schakel direct een arbeidsrechtadvocaat in die is gespecialiseerd in reorganisaties en medezeggenschap. De kosten zijn voor de organisatie.

Meer weten over OR-reorganisaties? Volg dan ons webinar OR & corona: reorganisatie en sociaal plan.