Modellen
Laatst gewijzigd op: 3 november 2019

Convenant Adviesrecht

Door een convenant op te stellen voor de adviesprocedure zorgt u ervoor dat er duidelijke afspraken op papier staan. Die afspraken gaan over de samenwerking en de procedure rond een adviestraject tussen de bestuurder en de OR. Zo’n convenant kunt u op elk gewenst moment opstellen. Stel bijvoorbeeld een convenant op, op het moment dat de ondernemingsraad nog niet met het gevraagde advies kan instemmen en de ondernemer de ondernemingsraad onder druk zet omdat hij verder wil. Als u er met de bestuurder niet uitkomt, kunt u dreigen met een gang naar de rechter. Meestal leidt dit ertoe dat er heldere afspraken gemaakt kunnen worden over de procedure rond een adviestraject. Een drukmiddel is niet altijd nodig, het kan ook zo zijn dat zowel de bestuurder als ondernemingsraad willen investeren in een goede onderlinge relatie. Gebruik onderstaand modelconvenant om afspraken rond een adviestraject vast te leggen met uw bestuurder.