Modellen
Laatst gewijzigd op: 21 april 2021
Model

Model toetsing functiewaarderingssysteem

Functiewaardering is een belangrijk onderwerp voor uw achterban. De manier van functie waarderen bepaalt immers welke beloning er hoort bij welke functie. Daarom heeft uw OR instemmingsrecht bij het invoeren, wijzigen of stopzetten van een functiewaarderingssysteem. Dit model is bedoeld voor een situatie waar geen cao is of waarbij de cao ruimte laat voor een rol van de ondernemingsraad bij de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem.

Bekijk ook ons model Functiewaardering en de OR.