Nieuws
Publicatiedatum: 9 oktober 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Adviespunt klokkenluiders van start

Een van de belangrijkste taken van een OR is het controleren of de organisatie wel voldoet aan alle geldende regels uit de cao en de wet. Als de OR misstanden constateert kan u dat aan de kaak stellen in de overlegvergadering met de bestuurder. Toch is dat niet altijd gemakkelijk uw bestuurder te confronteren met misstanden, om nog maar niet te spreken van bestuurders die niets doen met misstanden die u aankaart. Vanaf nu kunt u in dit soort gevallen terecht bij het Adviespunt Klokkenluiders. Dit adviespunt is een onafhankelijke instantie die (potentiële) klokkenluiders adviseert en ondersteunt. Het adviespunt is niet alleen voor OR’en toegankelijk, maar voor elke werknemer die een vermoeden heeft van misstanden op het werk waarbij het maatschappelijke belang in het geding is. Meer informatie over het adviespunt vindt u op www.adviespuntklokkenluiders.nl. Uw OR kan werknemers hierop wijzen, zodat het makkelijker wordt om zaken aan te kaarten.