Nieuws
Publicatiedatum: 23 augustus 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Adviesrecht bij aanstelling interim bestuurder

De OR van de Friese sociale werkvoorziening Caparis is bij de aanstelling van de interim bestuurder gepasseerd door de raad van toezicht. De OR spande vervolgens een kort geding aan. De kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat de OR van Caparis adviesrecht heeft bij de aanstelling van een interim-bestuurder.

Dat de interim bestuurder beperkte bevoegdheden heeft, is volgens de kantonrechter niet van belang. Hij is nog steeds degene die de hoogste zeggenschap over Caparis uitoefent en is daarmee een bestuurder volgens artikel 1 van de WOR. Maar de uitslag van het kort geding betekent niet dat deze bestuurder zijn klus niet af mag maken.

De uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 10 augustus 2016 vindt u hier.