Nieuws
Publicatiedatum: 3 december 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Europese OR gaat niet vóór lokale besluitvorming

De Europese ondernemingsraad van internationaal bauxietwinningsbedrijf Alcoa stapte naar de rechter, omdat de raad vindt dat haar raadplegingsrecht geschonden is. Alcoa staat aan de vooravond van een reorganisatie, waarbij mogelijk 700 medewerkers in Spanje worden ontslagen. Dit betreft maar liefst twintig procent van het totale Europese personeelsbestand. Dat betekent dat er sprake is van een zogeheten ‘grensoverschrijdende aangelegenheid’. Alcoa heeft tegelijkertijd de European Work Council (EWC) als de Spaanse ondernemingsraden geïnformeerd over de voorgenomen reorganisatie. De EWC vond echter dat zij als eerste zou moeten zijn geraadpleegd, om nog wezenlijk invloed op de besluitvorming uit te kunnen oefenen. De rechter was het hier niet mee eens, zo bleek onlangs uit uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

Collectief ontslag en tijdige raadpleging

De Europese OR beriep zich op de Wet melding collectief ontslag (WMCO), die de werkgever verplicht om het voornemen tot collectief ontslag ter tijdige raadpleging schriftelijk te melden aan de medezeggenschap en vakbonden. Alcoa bracht hier tegenin dat EU-regelgeving de holding ook verplicht om zo snel mogelijk de Spaanse werknemersorganisaties te raadplegen. De rechter kon zich daar in vinden. Ook de EWC-agreement, de overeenkomst waarin de holding afspraken over de medezeggenschap heeft vastgelegd, gebiedt de werkgever niet om de EWC als eerste te raadplegen. Het overleg in Spanje is bedoeld voor nationale aangelegenheden, het overleg met de EWC is bedoeld voor aangelegenheden met een grensoverschrijdend karakter. De EWC krijgt geen voorrang en de twee overleggen kunnen gewoon tegelijkertijd plaatsvinden, zo vindt de rechter.

Meer weten over de Wet melding collectief ontslag? Bekijk deze checklist.