Nieuws
Publicatiedatum: 3 april 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
arbeidsongeval

Inspectie meldt 72 dodelijke arbeidsongevallen in 2023

Afgelopen jaar waren er 2.919 slachtoffers betrokken bij arbeidsongevallen, althans voor zover die zijn gemeld bij de arbeidsinspectie. Net als in eerdere jaren is het aantal ongevallen het hoogst in de sectoren industrie, bouwnijverheid en handel, vervoer en horeca. In totaal overleden 87 medewerkers, 72 daarvan waren direct te relateren aan werkzaamheden. Dat staat in het jaarverslag 2023 van de arbeidsinspectie. Werkgevers zijn verplicht om zware arbeidsongevallen te melden bij de inspectie.