Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 maart 2024 | Geschreven door: Jeanine Tanis

Wat moet de OR met een melding van pesten?

Krijg je als OR een melding over pesten, dan zoek je allereerst contact met het slachtoffer om ondersteuning aan te bieden. Vraag of er iets is wat je kan doen en verwijs door naar de vertrouwenspersoon. Daar kan de medewerker in ieder geval zijn verhaal kwijt.

Klachtenprocedure

Ga na of je organisatie een klachtenprocedure heeft. Zo ja, dan staat daarin waar en hoe iemand kan melden en wat de vervolgstappen zijn. Ook de OR kan een melding doen, bijvoorbeeld als het gaat om incidenten die meerdere werknemers betreffen of een afdeling waar pestgedrag plaatsvindt.

Overleg bestuurder

De OR kan pesten en ander ongewenst gedrag op de agenda zetten van het overleg met de bestuurder. Is er geen procedure voor melden van integriteitskwesties en ongewenst gedrag, dan kan de OR ook van zijn initiatiefrecht gebruikmaken om de invoering van een klachtenregeling met meldprocedure voor te stellen. Dat kan ook voor het opstellen van een gedragscode, die preventief kan werken.

Meer over omgaan met pesten op het werk lees je in de Checklist Omgaan met pesten op het werk.