Nieuws
Publicatiedatum: 9 april 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
zieke werknemer

Zieke verhuizer blijkt bij concurrent te werken

Een verhuizer meldt zich ziek bij de bedrijfsarts. Die geeft na een jaar aan dat de werknemer alleen nog minder belastend werk kan doen. Dat heeft de werkgever niet, dus vraagt hij de werknemer toestemming om hem bij een ander bedrijf te laten re-integreren. Twee weken later krijgt de werkgever plots een signaal dat de zieke werknemer al bij een andere verhuizer werkt. De ingeschakelde bedrijfsrechercheur levert bewijs dat dit inderdaad zo is. De werknemer wordt op staande voet ontslagen. Dat vecht de werknemer aan. Hij eist € 38.000.

Onverwijld

De werknemer vindt namelijk dat het ontslag op staande voet te laat is gegeven en dus onrechtmatig is. De werkgever wist al ruim twee weken dat hij ergens anders werkte, en dus dat het ontslag op staande voet niet ‘onverwijld’ was, zoals dat juridisch heet. Bovendien is er geen sprake van een dringende reden: hij was toch lekker al zelf met zijn tweede spoor re-integratie bezig bij de andere verhuizer? De werknemer wil geld zien: een schadevergoeding van € 7.600, een ontslagvergoeding van € 22.700 en een transitievergoeding van € 7.600.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Zo denkt de werkgever niet. De werknemer had niet gemeld dat hij elders aan de slag was en heeft daarmee het nevenwerkzaamhedenbeding geschonden. Hij had eerst nog ontkent dat hij elders werkte, zelfs toen hij met het (sluitende) bewijs van de bedrijfsrechercheur werd geconfronteerd. En hetzelfde zware til- en sjouwwerk doen bij een ander, terwijl je dat niet kan bij je eigen werkgever: dat is geen tweede spoor re-integratie. Dus eist de werkgever de onderzoekskosten van € 5.500 van de werknemer.

Dringende reden

De rechter brengt de zaak terug tot de feiten. Hij vindt het ontslag op staande voet wel onverwijld: de werkgever moest eerst de rapportage van de rechercheur afwachten en heeft direct de dag erop het ontslag gegeven. Bovendien is de reden van dat ontslag wel degelijk dringend: de werknemer wist dat hij het nevenwerkzaamhedenbeding overtrad, had geen melding gemaakt van zijn werk elders en deed werk wat hij niet mocht doen volgens de bedrijfsarts. Dus is het ontslag op staande voet rechtsgeldig en worden alle overige eisen van werkgever en werknemer verworpen. [ECLI:NL:RBDHA:2024:4366]