Nieuws
Publicatiedatum: 23 mei 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Meldpunt geopend voor zwangerschapschapsdiscriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft deze week een meldpunt geopend voor zwangerschapsdiscriminatie. De reden hiervoor is dat in de afgelopen vier jaar de situatie rond zwangerschapsdiscriminatie niet is verbeterd. Ruim veertig procent van de vrouwen op de arbeidsmarkt die een kind heeft gekregen, heeft in 2016 te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. Dit is vergelijkbaar met 2012. Tijd om u ook als OR hard te maken om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan, dit behoort tot uw taken zoals vastgelegd in artikel 28 WOR.

Tips tegengaan discriminatie

Het is dan wel uw verantwoordelijkheid om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan, maar hoe pakt u dit aan? Bekijk onderstaande tips.

  • Zorg voor een anonieme meldregeling.
  • Vrouwen met een tijdelijk en flexibel contract lopen het meeste risico, aldus het CRM. Breng in kaart hoe groot dit werknemersbestand is in uw organisatie.
  • Wijs uw bestuurder op het feit dat zwangerschapsdiscriminatie wettelijk is verboden.
  • Breng uw achterban op de hoogte van het meldpunt.
  • Zet een anonieme enquête uit onder uw achterban om in kaart te brengen hoeveel medewerkers zwangerschapsdiscriminatie hebben ondervonden binnen uw organisatie.
  • Doe op basis van de uitkomsten van de enquête een initiatiefvoorstel om zwangerschapsdiscriminatie te voorkomen of terug te dringen. Denk aan anoniem solliciteren, flexibele werktijden om werk en privé te kunnen (blijven) combineren en informatiebijeenkomsten voor HR en werving- en selectiemedewerkers. Daarin kan besproken worden wat zwangerschapsdiscriminatie is en welke vragen wel of niet gesteld mogen worden aan sollicitanten en werknemers.