Nieuws
Publicatiedatum: 19 november 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Ondernemingskamer: afsluiten adviestraject is onomkeerbaar

De ondernemingsraad van de ING stapte naar de Ondernemingskamer (OK) om ervoor te zorgen dat de bestuurder zijn adviesplichtige besluit zou moeten intrekken, maar kreeg nul op rekest. Het besluit betrof het voorbereiden op sourcen, het overbrengen van bepaalde activiteiten naar Manilla, en was in eerste instantie onderdeel geweest van een driedelige hoofdadviesaanvraag. De OR had op de eerste twee van de drie onderdelen positief geadviseerd en vervolgens had de bestuurder de OR hierna schriftelijk medegedeeld dat het adviestraject was afgesloten. Hij beschouwde het derde onderdeel als een nieuw, op zichzelf staand adviestraject waar dus ook het nieuwe sociaal plan op van toepassing zou zijn. De OR protesteerde, maar zonder succes. Zo bleek onlangs uit uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Welk sociaal plan?

Het eerdere sociaal plan (2017-2017) zou gunstiger hebben uitgepakt voor het personeel dat boventallig zou worden. Doordat het derde onderdeel van de eerdere hoofdadviesaanvraag een apart traject werd, was opeens niet meer dit eerdere sociaal plan van toepassing, maar de nieuwste versie (2018-2022). Met de vakbonden was namelijk afgesproken dat de implementatiedatum van een adviestraject leidend is voor de vaststelling van het toepasselijke sociaal plan. De OR kwam op voor zijn achterban door naar de OK te stappen, om te proberen ervoor te zorgen dat alsnog het vorige sociaal plan van toepassing zou zijn. Echter, de Ondernemingskamer gaf de bestuurder gelijk, omdat de OR onvoldoende kon aantonen dat de bestuurder niet redelijkerwijs tot dit besluit had kunnen komen.

Belang zorgvuldigheid adviestraject

Let er goed op, als uw ondernemingsraad een adviesaanvraag ontvangt, dat u op alle onderdelen van het voorgenomen besluit reageert en adviseert. Mocht u uw advies onthouden, bijvoorbeeld omdat u nog informatie mist, geef dan schriftelijk aan wat u nodig heeft om te adviseren en hoe u het verdere verloop van het adviestraject wenst te bewandelen.

Meer weten? Lees de checklist Recht van advies