Nieuws
Publicatiedatum: 12 december 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Ontslagrecht op de schop

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend. In dit voorstel staan wijzigingen op het gebied van ontslag, arbeidsgehandicapten en flexwerk. De meest ingrijpende maatregelen gaan over ontslag en flexwerk.

Ontslag
Per 1 juli 2015 bepaalt de ontslagreden de ontslagroute. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en ziekte moet de werkgever naar het UWV. Bij ontslag om persoonlijke redenen werkt het anders. Als er bijvoorbeeld een arbeidsconflict is,  moet de bestuurder naar de kantonrechter. Nu mogen werkgevers nog zelf kiezen welke route zij bewandelen. Werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn, krijgen straks een transitievergoeding als ze worden ontslagen of als het contract niet wordt verlengd. Ze moeten de vergoeding inzetten voor scholing of het vinden van ander werk. De hoogte is maximaal € 75.000. Dat is een veel lagere maximale vergoeding dan nu het geval is. De ontslagbescherming van OR-leden verandert niet. U kunt niet worden ontslagen als dit met het OR-werk te maken heeft. U kunt wel ontslagen worden als bijvoorbeeld uw afdeling wegens bedrijfseconomische redenen moet verdwijnen. Dan beschermt het OR-lidmaatschap u niet.

Flexwerk
De overheid wil flexwerkers meer beschermen. In het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid staat dat  werknemers na drie tijdelijke contracten of na twee jaar recht op een vast contract krijgen. Nu is dat nog na drie tijdelijke contracten of na drie jaar een vast contract moet krijgen. Het is mogelijk om hier in de cao van af te wijken. Als een werknemer langer dan zes maanden uit dienst is, kan hij opnieuw een tijdelijk contract krijgen. Nu is dat drie maanden. De cao mag hiervan niet afwijken. De overheid wil dit per 1 juli 2014 laten ingaan. Voldoende tijd dus voor uw OR om dit onderwerp eens met uw bestuurder te bespreken. Wat betekent dit voor het aannamebeleid van uw organisatie?