Nieuws
Publicatiedatum: 25 maart 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

OR botst vaak met bestuurder

De Sociaal Economische Raad heeft onderzoek gedaan naar conflicten binnen ondernemingsraden. De meeste conflicten zijn tussen OR en bestuurder. 93% van de respondenten geeft aan de afgelopen vijf jaar een conflict te hebben gehad met de bestuurder. 42% geeft aan dat een conflict met de bestuurder vaker voorkomt. Veel conflicten zijn er ook tussen OR-leden onderling of tussen OR en medewerkers: ongeveer drie op de vijf OR-en krijgt hier mee te maken. Over de aard van de conflicten meldt het onderzoek helaas niets.

Zelden naar de rechter

Meer dan de helft van de OR-en heeft de afgelopen vijf jaar last gehad van onoplosbare conflicten. Ook opmerkelijk is dat bij 14% helemaal geen actie is ondernomen om het conflict op te lossen. Als dat wel gebeurt, is onderling overleg tussen partijen de meest gekozen methode. Externe hulp en bemiddeling kan ook: veel OR-en zoeken naar inhoudelijke of juridische hulp en schakelen het liefst hun eigen trainer of adviseur in. Een advocaat inschakelen staat op de derde plek. Pas daarna komt de gang naar de rechter; 78% van de respondenten geeft aan nooit een rechter in te schakelen.

Bedrijfscommissie

Nog minder voorkomend is de stap naar de Bedrijfscommissie van de SER. De meeste OR-en weten niet eens dat die bestaat en dat je er terecht kan voor conflictbemiddeling. In die zin is het onderzoek behoorlijk ontluisterend voor de SER. Meer lezen over wat de Bedrijfscommissie is en wat zij doet? Lees het in onze checklist.