Nieuws
Publicatiedatum: 24 april 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

OR van TMG blaast gang naar Ondernemingskamer af

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Telegraaf Media Group (TMG) heeft zijn voorgenomen procedure bij de Ondernemingskamer ingetrokken. De COR was op 15 maart naar de Ondernemingskamer gestapt omdat de medezeggenschap ten onrechte niet in de gelegenheid was gesteld advies uit te brengen over de beoogde overname van TMG door een consortium van het Belgische Mediahuis en de familie Van Puijenbroek. Afgelopen week heeft de COR overleg gevoerd en inhoudelijke afspraken gemaakt met TMG. Het uiteindelijk advies van de COR is dan ook positief.

Niet op tijd gehoord

De COR was voornemens naar de Ondernemingskamer te stappen, omdat hij niet op tijd gehoord was over de geplande overname van TMG. Ook hebben ze onvoldoende informatie gekregen om een goede afweging tussen de kopers te maken. Zo hoort de ondernemingsraad volgens artikel 25 lid 3 WOR een overzicht te krijgen van de beweegredenen, de gevolgen en de voorgenomen maatregelen van het besluit.

Belang van organisatie en werknemers


De COR heeft met TMG en de overnamepartij afspraken gemaakt over strategie, financieel beleid, onafhankelijke journalistieke positie, governance, personeel en medezeggenschap. Door de inhoud van de afspraken enerzijds en de wijze waarop het overleg is gevoerd anderzijds, beschouwt de COR het medezeggenschapstraject als afgerond. Nu de COR positief heeft geadviseerd kan de overname in gang worden gezet. Zo blijkt dat het dreigen met een gang naar de rechter niet de gemakkelijkste weg is voor de OR om naleving van de WOR af te dwingen, maar soms wel de meest effectieve.

Meer weten over de wettelijke vereisten van een adviesaanvraag en de mogelijkheden die het adviesrecht u biedt? Gebruik dan deze checklist.