Nieuws
Publicatiedatum: 14 november 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Albert Heijn online

Rechtspraak: OR heeft adviesrecht bij contract uitzendbureaus

De ondernemingsraad moet om advies gevraagd worden bij de grootschalige inhuur van uitzendkrachten. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad in een zaak tussen Albert Heijn e-commerce, de online tak van het supermarktconcern, en de ondernemingsraad.

Raamovereenkomsten

Van de circa 9.500 mensen die werken bij de online tak van Albert Heijn is maar liefst 90% uitzendkracht. Deze uitzendkrachten worden ingehuurd op basis van raamovereenkomsten met een selecte groep uitzendbureaus. In deze raamovereenkomsten staan de voorwaarden en beloning die geldt bij het inhuren van de uitzendkrachten. Elke twee jaar worden nieuwe raamovereenkomsten afgesloten met diverse uitzendbureaus.

Wel of niet adviesplichtig?

In 2022 vond de meest recente aanbesteding plaats. Na afloop van de tender sloot Albert Heijn een nieuw raamcontract met vier uitzendbureaus, waarvan drie al eerder uitzendkrachten leverde aan Albert Heijn. Nadat de bestuurder de OR informeerde over de nieuwe contracten, tekende de ondernemingsraad bezwaar aan. De OR had al vaker aangegeven betrokken te willen worden bij de contractvorming met uitzendbureaus. Volgens de OR geldt het adviesrecht bij het ‘groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten’ (artikel 25, lid 1 g van de WOR). De directie was het hier niet mee eens. Zij vonden dat er inhoudelijk niets veranderde aan het gevoerde organisatiebeleid rondom het inlenen van arbeidskrachten.

Naar de rechter

De ondernemingsraad liet het er niet bij zitten en vroeg de Ondernemingskamer (OK) om uitspraak te doen. De OK gaf de directie van Albert Heijn gelijk en vond dat de OR geen adviesrecht had. Uiteindelijk kwam de zaak voor de Hoge Raad en deze vernietigde de uitspraak van de OR en besloot de ondernemingsraad dus toch gelijk te geven. Voortaan heeft de OR van Albert Heijn adviesrecht bij het tot stand komen van nieuwe afspraken met uitzendbureaus. Ook als er inhoudelijk niets wijzigt aan het organisatiebeleid.

In de praktijk

‘Deze uitspraak geldt niet alleen voor Albert Heijn maar voor alle organisaties’, zegt advocaat Loe Sprengers, die de OR bijstond, tegen het Financiële Dagblad. In de praktijk komt het veel vaker voor dat de ondernemingsraad geen adviesrecht krijgt bij de afspraken met het uitzendbureau. Met deze uitspraak in handen, kan de OR dit vanaf nu dus afdwingen.