Nieuws
Publicatiedatum: 1 juli 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Vijf weken extra geboorteverlof voor partners

Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners vijf weken extra geboorteverlof. Deze uitbreiding komt bovenop de vijf dagen verlof waar een werknemer vanaf 1 januari 2019 recht op heeft. In totaal heeft een werknemer nu dus recht op zes werkweken geboorteverlof.

Geboorteverlof

De extra vijf weken geboorteverlof kan een werknemer spreiden over een periode van zes maanden. De eerste vijf dagen van het geboorteverlof zijn standaard en voor de volledige rekening van de werkgever.

Bij de vijf weken aanvullend geboorteverlof wordt het loon voor 70% vergoed door het UWV. Let op: het gaat hier om 70% van het maximum dagloon van € 219,28 (100%). Via het werkgeversportaal van het UWV kan uw bestuurder of HR-professional een uitkering aanvragen voor het aanvullend geboorteverlof van de werknemer.

Uitbreiding

Uw organisatie kan er voor kiezen om de uitkering van het aanvullend geboorteverlof aan te vullen. Deze aanvulling moet wel worden vastgelegd in de verlofregeling van uw organisatie. Let op: op deze wijziging heeft de OR instemmingsrecht. De bestuurder moet dit besluit dus eerst voorleggen aan de OR.