Nieuws
Publicatiedatum: 12 februari 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Wiebes dicht ondernemingsraad grote rol toe bij overnames

Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat, benadrukte afgelopen week de belangrijke rol van de ondernemingsraad in het vertegenwoordigen van werknemersbelangen bij overnames of fusies. Aanleiding hiertoe was de berichtgeving door verschillende media dat modeketen C&A wellicht zou worden overgenomen door Chinese investeerders. De SP, beducht op enorm banenverlies, stelde Kamervragen over de zeggenschap van werknemers bij eventuele overnames. Die zeggenschap rust op de schouders van de ondernemingsraad, zo bleek uit Wiebes’ antwoord hierop.

OR-rechten: advies, agendering, informatie en initiatief

Wiebes benadrukte de verschillende mogelijkheden van de ondernemingsraad om op te komen voor de belangen van de achterban bij een overname. Zo heeft de ondernemingsraad natuurlijk adviesrecht, zo is vastgelegd in artikel 25 lid 1 WOR. Maar dat is niet alles, OR’en zouden ook gebruik kunnen maken van het agenderingsrecht (artikel 23 lid 1 WOR) en informatierecht (artikel 23 lid 2 WOR) om informatie op te vragen. Ten slotte kan de OR ook voorstellen doen voor actie van de bestuurder middels artikel 23 lid 3 WOR.

Fusiegedragsregels

Naast de OR moeten ook vakbonden oplettend zijn. De Fusiegedragsregels van de SER schrijven voor dat zij tijdig op de hoogte worden gebracht van een op handen zijnde fusie en gelegenheid krijgen hun oordeel te geven vóórdat overeenstemming over de fusie of overname wordt bereikt. Zo kan het oordeel van de vakbonden nog van wezenlijke invloed hierop zijn, aldus Wiebes.

Kanttekening

Dat het in de praktijk niet van een leien dakje gaat, moge duidelijk zijn. Denk aan de COR van Tata Steel die samen met vakbond FNV al wekenlang strijdt om betrokken te worden bij de overname door Thyssenkrupp.