Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 1 januari 2013

Brief aan achterban over achterbanenquête

Wilt u een achterbanenquête houden? Stuur dan een aantrekkelijke brief aan alle medewerkers van uw organisatie, zodat de bereidheid tot invullen maximaal wordt. Gebruik deze voorbeeldbrief om uw achterban uit te nodigen om deel te nemen aan de enquête.