Faq's
Laatst gewijzigd op: 6 december 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Klokkenluider

De bestuurder heeft nog geen meldregeling voor klokkenluiders ingesteld. Wat kan de OR doen?

Is er nog geen meldregeling voor het melden van een misstand binnen uw organisatie? Maak de bestuurder dan duidelijk dat hij verplicht is hiervoor een procedure in te stellen als er meer dan 50 medewerkers zijn. Uw ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over deze regeling volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Ten tweede kunt u beargumenteren waarom een interne meldregeling ook in zijn belang is. Als er namelijk geen (goede) procedure voor is, dan is de kans groter dat de klokkenluider niet eerst intern zijn melding doet maar direct met de zaak naar buiten treedt. Als het tot een rechtszaak komt, kan uw bestuurder zelfs een boete krijgen bij het ontbreken van een interne meldregeling.

Lees meer over de klokkenluidersregeling in deze checklist.