Nieuws
Publicatiedatum: 1 november 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
QR-code op het werk

Steun voor CoronaCheck op werkvloer neemt toe

De discussie is losgebarsten: mogen werkgevers personeelsleden vragen naar een Coronabewijs? De werkgever moet namelijk zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, is vaak het argument. Steeds meer partijen vinden dan ook dat er een (tijdelijke) coronapas moet komen voor de werkvloer om het veilig te houden en het aantal besmettingen terug te dringen. Maar een coronacheck voor de werkvloer heeft nu nog geen wettelijke grondslag en dit regelen is niet zomaar gedaan. Ondertussen nemen verschillende werkgevers het heft in eigen hand.

Brutale multinationals

Vooral multinationals denken hun internationaal beleid te kunnen doordrukken ten koste van nationale regelgeving. Zo kondigden Leaseplan en Netflix en TicketMaster al aan dat zij alleen nog maar gevaccineerde medewerkers (willen) toelaten op hun Nederlandse kantoor. Dat dit niet rijmt met de Nederlandse wetgeving willen ze vaak niet zien of erkennen. De vakbonden zijn in alle staten, en zien het als een aantasting van de grondrechten van Nederlandse werknemers.

Geen juridische grondslag

Daar komt nog bij dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voorlopig niet kan optreden tegen bedrijven die hun werknemers verbieden om op kantoor te werken als ze niet gevaccineerd of getest zijn. De Inspectie SZW heeft te weinig juridische grondslag voor een goede handhaving. Over dit soort specifieke zaken is niets vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet én ook niet in de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen. Als er een tijdelijke coronapas voor de werkvloer komt, dan moet dit in de Arbowet of de tijdelijke coronawet worden vastgelegd.

Maar wat mag een werkgever dan wel?

De werkgever mag aan het personeel vragen of zij zich laten vaccineren, zolang hier geen consequenties aan zitten. Bijvoorbeeld de toegang tot bepaalde bedrijfspanden of het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Let op: een werknemer hoeft deze vraag niet te beantwoorden, omdat het gaat om medische gegevens die voor de werknemer privé zijn, volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Lees meer in deze FAQ.

Gebruik uw instemmingsrecht

Mocht uw bestuurder toch plannen hebben voor een coronacheck, weet dan: het mag niet. En weet ook: een vaccinatieregistratie roept veel weerstand op binnen de organisatie. Een bestuurder zal zo’n besluit altijd ter instemming moeten voorleggen aan de OR volgens artikel 27 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het corona- en prikbeleid valt hier zeker onder een ‘regeling rond arbeidsomstandigheden’. Dus als de bestuurder met een (verkapte) vaccinatieplicht of registratie op de proppen komt, kan uw OR hier niet mee instemmen.

Dinsdag 2 november vertelt het kabinet meer over hun plannen om corona verder te bestrijden en of de coronapas op de werkvloer hier een rol in krijgt. Dit artikel wordt ge-update n.a.v. de persconferentie en andere relevante informatie.