Nieuws
Publicatiedatum: 6 december 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Klokkenluider

Nieuwe klokkenluidersrichtlijn rammelt aan alle kanten

In de nieuwe klokkenluidersregeling die per 1 januari zou moeten ingaan, is geen fonds ingesteld om klokkenluiders financieel bij te staan in geval van baanverlies of hoge advocaatkosten. De nieuwe regeling is bovendien juridisch erg ingewikkeld. Klokkenluiders in kleinere organisaties zonder OR of PVT worden vanaf 1 januari bovendien afhankelijk van een eenzijdig door de werkgever opgestelde meldprocedure zonder dat een afvaardiging van het personeel daarmee heeft ingestemd. Dat biedt een klokkenluider weinig veiligheid. Het is de vraag of een medewerker onder de nieuwe regeling nog wel misstanden als fraude en corruptie durft aan te kaarten.

Liever een nieuwe regeling

En dat kan niet de bedoeling zijn, stellen vakbond FNV en werkgeversorganisatie MKB Nederland bij hun inspraakronde bij de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken over het wetsvoorstel voor een nieuwe klokkenluidersregeling. Ze vragen het kabinet daarmee eigenlijk, net als de Raad van State, met een nieuwe, betere regeling te komen. Jammer als de deadline van de Europese richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders hierdoor niet wordt gehaald, maar dat mag niet het grootste probleem zijn; het kabinet kan gewoon om uitstel vragen.