Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 januari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Hebben freelancers en uitzendkrachten kiesrecht?

Ja, uitzendkrachten bouwen na 15 maanden medezeggenschapsrechten op voor de organisatie waar zij werkzaam zijn volgens het uitzendcontract. Na die 15 maanden + drie maanden opbouw van de medezeggenschapsrechten, mogen uitzendkrachten zowel stemmen als zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad. Dit is zo vastgelegd in artikel 1 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Freelancers hebben in principe géén medezeggenschapsrechten. Maar de OR en bestuurder kunnen wel samen besluiten hen te beschouwen als ‘in de onderneming werkzame personen’. Dan verkrijgen zij daarmee alle medezeggenschapsrechten. Deze werknemers tellen dan ook mee voor de bepaling van het aantal OR-zetels. OR en bestuurder kunnen geen beperking aanbrengen in de medezeggenschapsrechten.

OR-verkiezingen organiseren? Bekijk onze online verkiezingstool OR Vote.