Nieuws
Publicatiedatum: 8 september 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Verkiezingen

Kabinet wil WOR per 1 januari wijzigen

Vanaf januari 2022 kunnen werknemers al na drie maanden in dienst stemmen én zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voorstellen van de Commissie Bevordering Medezeggenschap om de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aan te passen meegenomen in de Verzamelwet 2022. Wanneer er over de wet wordt gestemd is nog niet bekend.

Flexibele werknemers

Met de aanpassingen wordt het voor flexibele medewerkers, zoals gedetacheerden en payrollers, makkelijker om deel te nemen aan de ondernemingsraad. Op dit moment kunnen werknemers die zes maanden in dienst zijn stemmen voor de OR (actief kiesrecht) en na twaalf maanden zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Beide termijnen worden dus verkort tot drie maanden. Het blijft mogelijk om in het OR-reglement in positieve zin af te wijken van de wet, dus door een kortere termijn op te nemen. Alleen voor uitzendkrachten blijven er andere termijnen, al veranderen die ook. Op dit moment mogen ze pas na 30 maanden stemmen en na 36 maanden verkozen worden bij de inlenende organisatie. Straks wordt deze termijn verkort naar 18 maanden voor zowel kiezen als verkiesbaar stellen. Na 15 maanden bouwt een uitzendkracht medezeggenschapsrechten op, waarna drie maanden daarbij opgeteld de uitzendkracht zowel mag stemmen als verkozen mag worden.

Vaste commissie

Ook zijn er enkele wijzigingen voor vaste OR-commissies. Die hoeven straks niet meer uit een meerderheid van OR-leden te bestaan. Er is wel een ‘maar’: een commissie met een minderheid aan OR-leden heeft geen advies- en instemmingsrecht, dat blijft voorbehouden aan de OR zelf. Met deze wijziging kunnen straks meer deskundige werknemers die niet in de OR zitten wel in de commissie plaatsnemen en zo de medezeggenschap ondersteunen in haar taken.

(Tussentijdse) OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook onze tool OR Vote.