Nieuws
Publicatiedatum: 28 september 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Vaccineren

OR: biedt tegenwicht aan een (verkapte) vaccinatieplicht

Steeds meer werkgevers willen weten of medewerkers gevaccineerd zijn tegen corona. Dat bleek onlangs uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Een groot deel van deze groep wil de vaccinatiestatus ook registreren. Maar het mag simpelweg niet op basis de huidige arbeids- en privacywetgeving. Nu dit vraagstuk steeds meer aandacht krijgt, rijst de vraag: wat kan en moet de OR doen, als de bestuurder vaccinaties willen weten of registreren, of zelfs vaccinatie verplicht willen stellen.

Brutale multinationals

Vooral multinationals denken hun internationaal beleid te kunnen doordrukken ten koste van nationale regelgeving. Zo kondigden Leaseplan en Netflix al aan dat zij alleen nog maar gevaccineerde medewerkers (willen) toelaten op hun Nederlandse kantoor. Ticketmaster sluit zich nu bij dit rijtje aan. Dat er besluiten komen van het internationale kantoor die niet rijmen met de Nederlandse wetgeving willen ze vaak niet zien of erkennen. De vakbonden zijn in alle staten, en zien het als een aantasting van de grondrechten van Nederlandse werknemers. Kortom: de discussie is losgebarsten.

Geen juridische basis

Hoewel minister Hugo de Jonge in de laatste persconferentie zei dat hij gaat kijken of een vaccinatieregistratie in uitzonderlijke gevallen en in sommige sectoren zoals de ziekenzorg toch mogelijk moet worden, is daarvan nog niks concreet. Dat zou ook eerst in regelgeving moeten worden vastgelegd. Zolang daar geen juridische basis voor is, is vragen naar vaccinatie, het registreren of het verplicht stellen gewoon niet toegestaan.

Gebruik uw instemmingsrecht

Mocht uw bestuurder toch zulke plannen hebben, met het argument dat hij moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, weet dan: het mag niet. En weet ook: een vaccinatieregistratie roept ook veel weerstand op binnen de organisatie. Een bestuurder zal zo’n besluit altijd ter instemming moeten voorleggen aan de OR, conform artikel 27 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het corona- en prikbeleid valt hier zeker onder een ‘regeling rond arbeidsomstandigheden’. Dus als de bestuurder met een (verkapte) vaccinatieplicht of registratie op de proppen komt, kan uw OR hier niet mee instemmen.

Tijdelijke wetswijziging?

De kans is heel klein, maar áls het kabinet alsnog een (tijdelijke en gedeeltelijke) vaccinatieregistratie per wet regelt, schakel dan een arbeids- of medezeggenschapsadvocaat in die gespecialiseerd is in arbeids- en privacywetgeving over wat dan te doen. De OR kan ook de hulp van een arbo-deskundige inroepen om te kijken naar alternatieven, zodat u bij de bestuurder kan terugkomen met een tegenvoorstel. Laat u dus eerst goed informeren en begin daarna pas aan de discussie binnen uw eigen OR en met uw achterban. Zodra de OR een duidelijke visie heeft, kunt u de discussie aangaan met de bestuurder en plannen voorleggen aan de achterban.