Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 10 oktober 2019

Brief aan bestuurder over opschorten advies

Als er een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad ligt, kan het voorkomen dat de OR nog niet genoeg informatie heeft om binnen de gestelde termijn advies uit te brengen. Breng de bestuurder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Door een brief aan de bestuurder kunt u het advies opschorten. Maak in de brief duidelijk dat zonder opschorting de OR negatief zal adviseren. De bestuurder zal dan eerder geneigd zijn mee te gaan in de opschorting van het advies. Opschorten van het advies doet u door middel van deze voorbeeldbrief.