Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 1 juli 2019

Modelbrief aan bestuurder over vakantiereglement

Het is uw taak als ondernemingsraad om ervoor te zorgen dat wetgeving en collectieve afspraken uit de cao worden nageleefd. Valt uw organisatie niet onder een cao, maar wil uw bestuurder een vakantiereglement opstellen of aanpassen? Let dan goed op, als ondernemingsraad heeft u namelijk instemmingsrecht, zo bepaalt artikel 28 lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Gebruik deze voorbeeldbrief om uw bestuurder aan te spreken op zijn wettelijk verplichting uw instemming te vragen wat betreft het vakantiereglement.